วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562

  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดแถลงข่าวงานประเพณีอุ้มพระดำนํ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน -1 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำนํ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สื่อมวลชน ข้าราชการ ประชาชนชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก


 
   การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำนํ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร โดยในวันแรก 26 กันยายน 2562 ได้กำหนดจัด พิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ในเวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จำนวน 2,562 คน ในวันที่ 27 กันยายน 2562ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง เวลา 09.09 น. ณ วัดไตรภูมิ พิธีอัญเชิญองค์พระฯแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ ในเวลา 17.39 น. โดยได้กำหนดจุดรับชมการแสดงและพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำนํ้า ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ส่วนบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ได้กำหนดเป็นจุดรับชมขบวนการแสดงอีก 1 จุด ส่วนวันที่ 28 กันยายน 2562 มีพิธีอัญเชิญองค์พระฯ จากท่านํ้าวัดไตรภูมิ ไปประกอบพิธีอุ้มพระดำนํ้า ที่ท่านํ้าวัดโบสถ์ชนะมาร ในเวลา 10.39 น. และการแข่งขันพายเรือทวนนํ้าหนึ่งเดียวในโลก ประเภทเรือสั้น ประเภทเรือยาว ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2562 ณ ท่านํ้าวัดไตรภูมิ ส่วนการแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำนํ้า จัดแสดงในเวลา 20.00 น. ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -1 ตุลาคม 2562 ณ เวทีกลาง พุทธอุทยานเพชบุระ


 
  ส่วนผู้ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบพิธีอุ้มพระดำนํ้า ณ ท่านํ้าวัดโบสถ์ชนะมาร ประกอบด้วย เจ้าเมือง นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการฝ่ายเวียง พลตรี วิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 กรมการฝ่ายวัง นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการฝ่ายคลัง พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรมการฝ่ายนา ดร.เด่นณรงศ์ ธรรมมา นายกสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์  สำหรับโขนหัวเรืออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำนํ้า ในปี พ.ศ. 2562 คือโขนหัวเรือ เหมวาริน (เหม-มะ-วา-ริน) เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ มีหัวเป็นเหม คือ หงส์ผสมราชสีห์ ลำตัวเป็นจรเข้ หางเป็นปลา นับว่าเป็นสัตว์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ชั้นสูงที่ปกติอาศัยอยู่ทั้งในนํ้า บนบก และในอากาศ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ  รวมรูปภาพทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน