วันที่ 28 / ก.พ. / 2563

เข้าชี้เรื่องการขอดำเนินการทำระบบคัดแยกขยะแบบ RDF

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม สตร. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการขอดำเนินการทำระบบคัดแยกขยะแบบ RDF เพื่อลดปริมาณขยะในบ่อขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด