วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุม

 


ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช.รายงาน/ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด