วันที่ 28 / มี.ค. / 2563

เเถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์2563

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการจัดแถลงข่าว งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร (ขี้นาค) แผนใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านขี้นาคหมู่ 12 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2563 ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และสื่อมวลชนทุกแขนง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะขามหวานเพชรบูรณ์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยการประกวดพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ การส่งเสริมสินค้า OTOP ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนเพื่อจัดหารายได้สนับสนุน เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ใช้ในกิจการสาธารณะ กุศลต่างๆ กิจกรรมที่น่าสนใจผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่า ภายในงานการประกวดผลผลิตมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆได้แก่พันธุ์ประกายทอง พันธุ์สีชมพู พันธุ์สีทอง พันธุ์ขันติ และพันธุ์อื่นๆ การประกวดขบวนแห่รถมะขามหวาน ประกวดธิดามะขามหวาน ประกวดนางสาวนครบาล การจัดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ การออกร้านของภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดตลาดนัดมะขามหวานและพืชผลทางการเกษตรและพันธุ์ไม้ ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของงาน ช่วงเช้าเวลา 6:30 น.จะมีพิธีบวงสรวงศาล เจ้าพ่อหลักเมือง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันเวลา 16:00 น. จะเคลื่อนขบวนแห่รถมะขามหวาน ขบวนผู้เข้าประกวดธิดามะขามหวาน ที่ตกแต่งอย่างสวยงามจากบริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ไปยังศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ และเริ่มพิธีเปิดงานเวลา 18:00 น. ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดเตรียมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาให้สมกับที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น 1 ใน 12 เมือง ที่ต้องห้ามพลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ให้แพร่หลาย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมในการถ่ายทอดเสียง การจัดงานแถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และถ่ายทอดสดFacebook Live ทางเพจ สวท.เพชรบูรณ์ ตลอดงานแถลง

เเถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์2563

เเถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์2563

เเถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์2563

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช.รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด