วันที่ 28 / มี.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบแว่นตาสำหรับเด็ก

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยสายตาดี มอบแว่นตาและทุนการศึกษา โดยมี พญ.นวพร พูลสุวรรณ ในนามของกลุ่มงานจักษุแพทย์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ผู้ปกครองร่วมงา

   โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้รับมอบนโยบายการคัดกรองสายตาและมอบแว่นสายตาสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ปี 2560 และได้ดำเนินการมอบแว่นสายตา สำหรับเด็กสายตาผิดปกติอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ได้จัดกิจกรรมคัดกรองสายตานักเรียน  ที่พบภาวะสายตาผิดปกติเพื่อตรวจวินิจฉัย และทำการวัดและตัดแว่นสายตา จำนวน 14 คน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้เด็กวัยเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาอีกด้วย 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบแว่นตาสำหรับเด็ก

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบแว่นตาสำหรับเด็ก

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบแว่นตาสำหรับเด็ก

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบแว่นตาสำหรับเด็ก
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด