วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

   เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเจ้าฟ้า วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกส่วนมีส่วนร่วม มีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง และหน่วยงานราชการร่วมลงนาม

   โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย เป็นโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้วัดมีการพัฒนา

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด