วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

งบแสดงสถานะการเงิน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่