วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร.ร.เทศบาล 4

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี นายเดชาพัชร การกิ่งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) กล่าวรายงาน มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร.ร.เทศบาล 4

      สำหรับการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน และ เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง


การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร.ร.เทศบาล 4

      การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ประเด็นสำคัญคือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ความรู้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 “COVID-19” ร่วมกันหาแนวทางป้องกันที่รัดกุม มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน หลังจากนั้นจึงให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นที่เพื่อนัดหมาย พูดคุยสะท้อนปัญหา เนื้อหาในการพูดคุยกับผู้ปกครองมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียนรายบุคคลเป็นหลักใหญ่ และให้รับทราบแนวทางการเตรียมตัวในการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร.ร.เทศบาล 4

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด