วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

เปิดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย วัดโบสถ์ชนะมาร ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 6 กันยายน 2563 ที่วัดโบสถ์ชนะมาร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย วัดโบสถ์ชนะมาร ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ยังมี นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นางการเกตุ สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางบุปผา ขุนทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และ นายอานนท์ แจ่มศรี ผู้ช่วยเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
สำหรับพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นก่อนงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในปีนี้เริ่มกวนข้าวกระยาสารท วันที่ 6 กันยายน 2563 และ จะนำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ เพื่อหาเงินทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโบสถ์ชนะมารต่อไป ในการนี้ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดโบสถ์ชนะมาร เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท อีกด้วย

เปิดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย วัดโบสถ์ชนะมาร ประจำปี 2563

เปิดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย วัดโบสถ์ชนะมาร ประจำปี 2563

เปิดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย วัดโบสถ์ชนะมาร ประจำปี 2563

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด