วันที่ 22 / ก.ย. / 2563

เปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 13.39 น. วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ประจำปี 2563 มี นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในครั้งนี้ จัดโดย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ วัดมหาธาตุ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง จัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2563 จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ เพื่อสมทบทุนในการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในพระอารามหลวง ในการนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 20,000.- บาท

เปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ประจำปี 2563

เปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ประจำปี 2563

เปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ประจำปี 2563

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด