วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีสักการะทางจีนสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนและธูป บูชา ณ แท่นทีกง (เสามังกร) และเครื่องเซ่นไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมือง โดยมี ประธานพุทธศิลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้นำห้างร้านเอกชนและประชาชนร่วมพิธีสักการะทางจีน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีสักการะทางจีนสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาล มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศิลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ ได้จัดงานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยในวันแรกของการจัดงานได้จัดพิธีสักการะทางจีน ซึ่งเป็นพิธีสำคัญใน 5 พิธี เพื่อฉลองสมโภชถวายองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในการนี้องค์ฮ้อเซี๊ยโจ้ว ได้ลิขิตบทกลอน กีบุ๊ง อันเป็นมงคงถวายแด่องค์เจ้าพ่อหลักเมือง และมีการแสดงมังกร สิงโต เฉลิมฉลองสมโภชทั้งกลางวันและกลางคืนอีกด้วย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีสักการะทางจีนสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีสักการะทางจีนสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด