วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานสมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000 ปี โดยมี นายชัยสิทธิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีสภาชิกสภาเทศบาลปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน พี่น้องประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาล มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศิลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ ได้จัดงานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1000ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยในวันที่สามของการจัดงานได้จัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญใน 5 พิธี เพื่อฉลองสมโภชถวายองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชเป็นประจำทุกคืน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลักเมืองเพชรบูรณ์

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด