วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐเเละเอกชน (Co-Payment) ปรับลดเงื่อนไข ขยายเวลาจ้าง ช่วยนายจ้าง เเละนักศึกษาจบใหม่


ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่