วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บังคับบัญชาศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ดำเนินการต่อด้วย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3 จุดด้วยกัน
1. กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
2.กิจกรรมฉีดพ่นน้ำลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ณ สวนเพชบุระ
3.กิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดไตรภูมิ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด