วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย) โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย)

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย)

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด