วันที่ 14 / พ.ค. / 2564

เดินรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน และ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ในบริเวณดังกล่าว ถึงเรื่องข้อปฏิบัติและมาตรการการป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมเดินรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน และ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ในบริเวณดังกล่าว ถึงเรื่องข้อปฏิบัติและมาตรการการป้องกันโควิด-19 อาทิเช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน การหมั่นล้างมือบ่อยๆ และ การเว้นระยะห่างให้เหมาะสม ทั้งนี้มี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการปล่อยแถวเดินรณรงค์ พร้อมกันนี้ยังมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิการในครั้งนี้ด้วย

เดินรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน และ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ในบริเวณดังกล่าว ถึงเรื่องข้อปฏิบัติและมาตรการการป้องกันโควิด-19

เดินรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน และ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ในบริเวณดังกล่าว ถึงเรื่องข้อปฏิบัติและมาตรการการป้องกันโควิด-19

เดินรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน และ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ในบริเวณดังกล่าว ถึงเรื่องข้อปฏิบัติและมาตรการการป้องกันโควิด-19

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด