วันที่ 20 / มิ.ย. / 2564

ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครั้งแรก

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

          บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 18 คน และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครั้งแรก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย