วันที่ 03 / ส.ค. / 2564

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สำรวจสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งที่ 2

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สำรวจสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสำรวจ

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สำรวจสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งที่ 2

          ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเปิดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งคาดว่าวัคซีนจะเข้าตามระบบในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อขยายจุดบริการรองรับประชาชนในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ให้มากขึ้น จากแห่งที่ 1 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สำรวจสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งที่ 2

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สำรวจสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งที่ 2

เผยแพร่โดย :: ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
สวัส ภสิริหิรัญ / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด