วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้