วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

ปลูกพืชผักสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด 19 ภายใต้โครงการ เพชรบูรณ์พอเพียง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ที่วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมปลูกพืชผักสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด 19 ภายใต้โครงการ "เพชรบูรณ์พอเพียง" พร้อมกันนี้ยังมี นายอานนท์ แจ่มศรี นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นางสาวเพชรดา งามนัก นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นางบุปผา ขุนทอง และ นางนิภา เจือจาน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ปลูกพืชผักสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด 19 ภายใต้โครงการ เพชรบูรณ์พอเพียง

ปลูกพืชผักสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด 19 ภายใต้โครงการ เพชรบูรณ์พอเพียง

ปลูกพืชผักสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด 19 ภายใต้โครงการ เพชรบูรณ์พอเพียง
 
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด