วันที่ 17 / ต.ค. / 2564

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานจุดเทียนมงคล พิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัฒนา ทองมา ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาล ร่วมพิธี

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย ประจำปี 2564

สำหรับพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นก่อนงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เพื่อนำกระยาสารทบรรจุหีบห่อเป็นขนมมงคลเตรียมนำลงเรือแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย ประจำปี 2564

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย ประจำปี 2564

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด