วันที่ 17 / ต.ค. / 2564

พิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน และพิธีเสียงทายทิศและคำอธิฐาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ มณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา วัดไตรภูมิ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมถวายพวงมาลัยและจุดเทียนมงคล ในพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน และพิธีเสียงทายทิศและคำอธิฐาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

พิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน และพิธีเสียงทายทิศและคำอธิฐาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีกรมการเมืองฝ่ายเวียง พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 กรมการเมืองฝ่ายวัง นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการเมืองฝ่ายคลัง นายวันชัย บุญชู ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการเมืองฝ่ายนา นายประจวบ นาคเทียน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เทวดา นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และนายกสิเดช จารุเพ็ง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ลั่นฆ้อง นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีการสักการะเทพยดาฟ้าดิน เจ้าที่เจ้าทาง

พิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน และพิธีเสียงทายทิศและคำอธิฐาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

และขอพรให้กิจกรรมที่ดำเนินต่อไปในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประสบความสำเร็จ ถือเป็นประเพณี โบราณ เป็นการแสดงการยอมรับนับถือ และคารวะพระภูมิเจ้าที่บริเวณที่จัดงานทุกส่วน มีการทำพิธีสวดขออาราธนาบารมีพระพุทธานุภาพ พระธรรมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ ตลาดจนพระพรหมเทพยดาฟ้าดินรวมถึงท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เป็นใหญ่ในทิศทั่วทั้ง 4 มาลงประทับสถานที่นั้นด้วย

พิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน และพิธีเสียงทายทิศและคำอธิฐาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

สำหรับผลการเสี่ยงทายทิศและคำอธิฐานในการดำน้ำทั้ง 6 ครั้ง ประจำปี2564 ครั้งที่ 1 ทิศใต้ ครั้งที่ 2 ทิศใต้ ครั้งที่ 3 ทิศเหนือ ครั้งที่ 4 ทิศเหนือ ครั้งที่ 5 ทิศใต้ ครั้งที่ 6 เหนือ
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด