วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ร่วมกิจกรรมการเข้าจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้เข้ารับสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมศรีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ / คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้เข้ารับสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มี นายสมพงษ์ ชาตะวิถี ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังมี นายยศสุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมกิจกรรมการเข้าจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้เข้ารับสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอภิการบดีทั้งหมด 10 ท่าน โดยในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นการลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นการลงคะแนนหยั่งเสียง และ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียง 3 ลำดับแรก จะแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

ร่วมกิจกรรมการเข้าจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้เข้ารับสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ร่วมกิจกรรมการเข้าจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือ ผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้เข้ารับสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด