วันที่ 19 / ม.ค. / 2565

แจ้งหยุดจำหน่ายสินค้าบริเวณโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี 2564

แจ้งหยุดจำหน่ายสินค้าบริเวณโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี 2564

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้