วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2565 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธ) เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่พี่น้องประชาชนชาวเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนร่วมเป็นจำนวนมา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

เนื่องด้วยวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี กำหนดถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามประเพณีนิยม จึงจัดให้มีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะได้ร่วมกันไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลประจำหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย พระพุทธรัตนศรีมงคลประทานพร ศาลพระภูมิประจำเทศบาล ศาลพระภูมิประจำสวนสาธารณะเพชบุระ ศาลพระภูมิประจำโรงฆ่าสัตว์ และศาลพระภูมิประจำสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานเทศบาล และเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานปี 2565 ตลอดปีและตลอดไปอีกด้วย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด