วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้