วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 38

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 38
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 36 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงาน วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 38 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปี จะประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงองค์พระมหากษัตริย์ พิธีบวงสรวงคุ้มพ่อขุนผาเมือง พิธีสงฆ์ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล และบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 38

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุตรกำลังพล มทบ.36 โดยมี พล.ต. สามารถ มโนรสมงคล ผบ.มทบ.36 เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน มณฑลทหารบกที่ 36 แปรสภาพมาจากจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 98/23 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2523 โดยมีนามหน่วยว่า “จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (ส่วนแยกที่ 2 เพชรบูรณ์) เป็นจังหวัดทหารบกส่วนแยกประเภท ก ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 6061 ที่ตั้งหน่วย ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นราชพัสดุ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ซึ่งกองทัพบกได้สั่งการให้กรมยุทธโยธาทหารบกร่วมกับกองทัพภาคที่ 3

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 38

ดำเนินการออกหลักฐานเอกสารสิทธิและปักหลักเขต ทบ. เมื่อ 19 กันยายน 2519 มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย มีระเบียบ มีวินัย ภายนอกที่ตั้งหน่วยทหาร การระดมสรรพกำลัง การสัสดี การคดี การศาลทหาร การเรือนจำ การเกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหาร การอสังหาริมทรัพย์ และการสนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก ตลอดจนปฏิบัติภารกิจทั้งปวงที่ได้รับมอบ นอกจากนั้นยังมีอำนาจสั่งราชการแก่ทหารและหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยมีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 38

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด