วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ .ห้องประชุมชาญอนุสรณ์
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมอบมรมได้เเก่หัวส่วนราชการ เเละพนักงานเทศบาล วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ มีนางสาวนฤดี ชัยโฉม ครู คศ. 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ( ชาญิวิทยา ) เเละนายไพโรจน์ พรหมบุญ คศ. 1 โรงเรียนเทศบาล 3 ( ชาญวิทยา)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. รายงาน / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด