วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดพระเเก้ว

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดพระเเก้ว
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระเเก้ว ตำบลในเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดพระเเก้ว

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดพระเเก้ว

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดพระเเก้ว

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดพระเเก้ว

ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./รายงาน - ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด