วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

เพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ สวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดแถลงข่าวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชบุระ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก นางฐิติญา จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณะ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ สื่อมวลชน ข้าราชการ ประชาชนชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชบุระ โดยในวันแรก 23 กันยายน 2565 ได้กำหนดจัดพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ในเวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จำนวน 2,565 คน โเยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวง เวลา 08.09 น. ณ วัดไตรภูมิ พิธีอัญเชิญองค์พระฯ แห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ ในเวลา 17.00 น. โดยได้กำหนดจุดรับชมการแสดงและพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ส่วนบริเวณหน้าสวนสาธารณะเพชบุระ ได้กำหนดเป็นจุดรับชมขบวนการแสดงอีก 1 จุด ส่วนวันที่ 25 กันยายน 2565 มีพิธีอัญเชิญองค์พระฯ จากท่าน้ำวัดไตรภูมิ ไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ในเวลา 10.09 น. ส่วนการแข่งขันพายเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลก ประเภทเรือสั้น ประเภทเรือยาว ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2565 ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ ส่วนการแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำ จัดแสดงในเวลา 20.00 น. ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2565 ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ประกอบด้วย เจ้าเมือง นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายเวียง นายอมเรศ พรหมราช อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายวัง นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายคลัง นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายนา นายธงชัย​ กฤตยามงคลชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อ เทวดา นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เพชรบูรณ์ และนายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ นายกสมาคม นักวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ลั่นฆ้อง นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด สำหรับการเสี่ยงทายโขนหัวเรือการประกอบเรืออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ได้แก่ โขนเรือกาญจนาคา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย​ อินทรศร​ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด