วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ทดสอบการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ทดสอบการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ชมการสาธิตการทดสอบการใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ มี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายธณพล นิยมเพ็ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมชมการสาธิตการทดสอบการใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ทดสอบการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตามที่ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สวนสาธารณะเพชบุระ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และได้ทำการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และในวันเดียวกันนั้นที่โรงแรม SR ได้ทำการอบรมเรื่องการใช้เครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ การใช้งานเครื่องตรวจวัดก๊าซมลพิษ ในบรรยากาศ การปรับเทียบก๊าซมลพิษในบรรยากาศ การใช้งานระบบรับส่งข้อมูล การเรียกข้อมูลและจัดทำรายงานข้อมูล ให้กับบุคลากรอีกด้วย

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ทดสอบการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ทดสอบการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน