วันที่ 25 / ก.ย. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ(ฤดูฝน) ปี 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ(ฤดูฝน) ปี 2565
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลานประชุมโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ (ฤดูฝน) ในครั้งนี้

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ(ฤดูฝน) ปี 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ(ฤดูฝน) ปี 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ(ฤดูฝน) ปี 2565

อัมรินทร์ คำมา ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด