วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

คุณลักษณะและราคากลางรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

คุณลักษณะและราคากลางรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้