วันที่ 26 / ก.ย. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง คืนเงินค่าปรับและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง คืนเงินค่าปรับและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้