วันที่ 18 / ส.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายตุลาการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และพ่อค้า ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด