วันที่ 26 / ก.ย. / 2566

ลงพื้นที่ควบคุมการทำงาน บริเวณฝายข้างหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ควบคุมการทำงาน บริเวณฝายข้างหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ หลังจากมอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการเก็บวัชพืช เศษไม้ เศษขยะ ออกจากท่อระบายน้ำบริเวณหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกต่อไป

ลงพื้นที่ควบคุมการทำงาน บริเวณฝายข้างหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ควบคุมการทำงาน บริเวณฝายข้างหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ควบคุมการทำงาน บริเวณฝายข้างหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด