วันที่ 06 / ต.ค. / 2565

ร่วมโครงการ CSR สร้างโอกาส เพื่อคนเพชรบูรณ์ (Corparate Social Responsibility)

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการ CSR สร้างโอกาส เพื่อคนเพชรบูรณ์ (Corparate Social Responsibility) มี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ยังมี นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นางสาวเพชรดา งามนัก นางบุปผา ขุนทอง นายอานนท์แจ่มศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนภัสกร แจ่มศรี และ นายสมิทธิ แก้วแกมทอง ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการนี้ มี นายกษิต โฆษิตานนท์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พลัง CSR สร้างสรรค์สังคม" ให้แก่ผู้ร่วมโครงการได้รับฟังอีกด้วย

ร่วมโครงการ CSR สร้างโอกาส เพื่อคนเพชรบูรณ์ (Corparate Social Responsibility)

ร่วมโครงการ CSR สร้างโอกาส เพื่อคนเพชรบูรณ์ (Corparate Social Responsibility)

ร่วมโครงการ CSR สร้างโอกาส เพื่อคนเพชรบูรณ์ (Corparate Social Responsibility)