วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่วัดไตรภูมิ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "พลังแห่งศรัทธาประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในไทย รวมใจชาวเพชรบูรณ์” มีโรงเรียนภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทคือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีแนวคิดในเสนอเรื่องราว งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ออกมาได้อย่างสวยงาม สำหรับภาพวาดทุกภาพที่ประกวด ทางเทศบาลจะนำไปจัดแสดงต่อไป

มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด