วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่โรงหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 พร้อมให้โอวาทนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทประชาชนทั่วไป ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 31 ทีม และ ประเภทประชาชนทั่วไป ชายคู่ มีทีมเข้าร่วมการแข่บขันทั้งหมดทั้ง 21 ทีมโดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด