วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นาย ภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสรเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด