วันที่ 26 / ก.ย. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้