วันที่ 23 / มี.ค. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้