วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินนับก้าว เล่า 21 จุด ประทับใจ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินนับก้าว เล่า 21 จุด ประทับใจ
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการเดินนับก้าว เล่า 21 จุด ประทับใจ ภายใต้ โครงการการพัฒนาสุขภาพวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรี รองประธานศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมืองฯ มี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรพิเศษ มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชนกว่า 500 คนร่วมกิจกรรม
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยศูนย์พัฒนาสุขภาพวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย ได้จัดกิจกรรมเดินนับก้าว เล่า 21 จุดประทับใจ ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการเดินตามเส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยเข้าชมแหล่งเรียนรู้ใหม่จำนวน 2 จุดด้วยกันคือ หอศิลปกรรมถมอรัตน์ และหอจดหมายเหตุเพ็ชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้นำองค์กรชุมชนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ในแคมเปญ 21 ประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน