วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

พิธีเปิดงานวันครู และ มอบประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู และ มอบประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นางการเกตุ สังเกตุดี นางนิภา เจือจาน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายสมิทธิแก้วแกมทอง ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมงาน
ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ที่ได้อบรมสั่งสอนทำให้เป็นคนดีรู้วิชา ครู จึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำปฏิญาณ
นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ ผู้บริหารดีเด่น ครูผู้มีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ผู้มีผลงานในการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ครูผู้เป็นต้นแบบที่ดี ทรงไว้ ซึ่งคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ครูผู้ปฏิบัติตนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศรปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด