วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในกอง/ฝ่าย/งานต่างๆของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 9- 18 มกราคม 2566 และกำหนดวันที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในวันที่ 25 มกราคม 2566 นั้น

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้