วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น .ณ โรงพยาบาลคลองศาลา
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด