วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้