วันที่ 01 / ก.พ. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่ครั้งที่ 3

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่ครั้งที่ 3
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด