วันที่ 05 / มี.ค. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่ครั้งที่ 3

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่ครั้งที่ 3
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด