วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ประชุมเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในวัดพระแก้ว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในวัดพระแก้ว โดยมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รวมรูปทั้งหมด