วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ร่วมวางแผ่นศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถมหาเจดีย์ และ เททองหล่อพระประธาน ณ วัดถ้ำสองพี่น้องศรัทธาธรรม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2566 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมวางแผ่นศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถมหาเจดีย์ และ เททองหล่อพระประธาน ณ วัดถ้ำสองพี่น้องศรัทธาธรรม บ้านพี้ หมู่ 7 ตำบลบ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมวางศิลาฤกษ์ ในครั้งนี้ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด